พ.อ.รชต บัวน้อย

หก.กผสป.สส.

ภาพกิจกรรมหน่วย

พ.อ.รชต บัวน้อย หก.กผสป.สส. ตรวจเยี่ยมกำลังพล

ซึ่งประสบเหตุฉุกเฉิน ณ บ้านพักอาศัย กผสป.สส เมือวันที่ ๔ ก.พ. ๕๙

พ.อ.รชต บัวน้อย หก.กผสป.สส. ตรวจเยี่ยมกำลังพล

ซึ่งประสบเหตุฉุกเฉิน ณ บ้านพักอาศัย กผสป.สส เมือวันที่ ๔ ก.พ. ๕๙

พ.อ.รชต บัวน้อย หก.กผสป.สส. มอบอุปกรณ์กีฬา

ให้กับกำลังพล ของหน่วย ณ กองบังคับการ กผสป.สส. เมือวันที่ ๕ ก.พ. ๕๙

การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ประจำปี ๒๕๕๙

ครั้งที่ ๑เมื่อวันที่ ๑๐ ก.พ. ๕๙

จัดกำลังพลร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พิธีเวียนเทียน เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา

ณ พุทธมณฑล จังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันที่ ๑๘ ก.พ.๕๙

จัดกำลังพลเข้าร่วมกิจกรรมอบรม ศีลธรรมวัฒนธรรมทางทหาร

ณ อาคารอเนกประสงค์ ส.๑ เมื่อวันที่ ๑๐ ก.พ. ๕๙

มอบอุปกรณ์กีฬาให้กำลังพล
มอบอุปกรณ์กีฬาให้กำลังพล
มอบอุปกรณ์กีฬาให้กำลังพล
< >

Link

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง


ผลงาน